Stopka redakcyjna i informacja prawna

Informacja zgodnie z § 5 ustawy o handlu elektronicznym
Stopka redakcyjna zgodnie z § 24 ustawy o mediach
Ujawnienie informacji zgodnie z § 25 ustawy o mediach
Ujawnienie informacji zgodnie z § 14 ustawy Kodeks handlowy [UGB]
Warunki użytkowania

Operator serwisu internetowego, właściciel mediów i wydawca:

VIG AM Services GmbH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 1010 Wiedniu, Schottenring 30, zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Wiedniu pod numerem FN 428678 i Przedmiot działalności Spółki: Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami
Numer UID (VAT): ATU69377845
Adres: Schottenring 30, A-1011 Wiedeń, Austria
Telefon: +43 50 390 20393
E-mail: michael.pauli(at)vig.com
Redakcja: Michael Pauli
Adres redakcji: Schottenring 30, 1010 Wiedeń, Austria
Projekt serwisu internetowego: OPEN BRAND DESIGN GMBH, St.-Ulrichs-Platz 4/1 1070 Wiedeń, Austria
Członek Austriakiej Federalnej Izby Gospodarczej (Wirtschaftskammer Österreich)
Organ nadzorczy: Miejski Urząd Rejonowy dla Rejonu 1 i 8
Dostęp do przepisów handlowych: www.ris.bka.gv.at

Konsumenci mają możliwość składania skarg na Europejskiej platformie internetowego rozstrzygania sporów (ODR): http://ec.europa.eu/odr.
Wszelkie skargi można również przesyłać na powyższy adres e-mail

Warunki użytkowania

Informacje

Celem serwisu internetowego jest dostarczenie informacji o nieruchomości Life Building, Aleja Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Polska oraz informacji z nią związanych. Informacje te nie stanowią oferty w sensie prawnym.

Odpowiedzialność

Informacje zamieszczone w tym serwisie internetowym zostały starannie przygotowane i są stale aktualizowane. Mimo to VIG AM Services GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność, kompletność i aktualność. VIG AM Services GmbH stara się, aby serwis internetowy był zawsze dostępny, ale nie ponosi odpowiedzialności, jeśli serwis internetowy nie jest dostępny w całości lub w części przez pewien okres czasu i/lub starsze treści lub linki przestają być dostępne. Informacje zawarte w serwisie internetowym w żaden sposób nie stanowią porady prawnej, inwestycyjnej lub innej.

W żadnym wypadku VIG AM Services GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z wykorzystania informacji lub materiałów zamieszczonych w tym serwisie internetowym lub linków do innych serwisów.

VIG nie gwarantuje, że informacje, oprogramowanie lub inne materiały dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

Oznaczenie rodzaju

Ze względu na lepszą czytelność treści nie wprowadza się rozróżnienia rodzajów językowych. Odpowiadające sobie określenia odnoszą się zasadniczo do wszystkich rodzajów w celu równego traktowania.

Prawa autorskie

Struktura i treść tego serwisu internetowego są chronione prawem autorskim. W przypadku braku odmiennych postanowień, wykorzystanie materiałów tekstowych lub graficznych jest dozwolone wyłącznie za zgodą VIG AM Services GmbH.

VIG Fund a.s.
Templová 747/5
Staré Město
110 00 Prague 1
Czech Republic